سومین نقش برجسته در تنگه چوگان در شهرستان #کازرون استان فارس که کامل‌ترین و زیباترین نقش برجسته زمان ساسانی هم به شمار می‌آید مراسم دریافت فر ایزدی (حلقه شهریاری) توسط بهرام اول از اهورامزدا را  است.

Published in photostream

در وسط شهر #بیشاپور در شهرستان #کازرون و در تقاطع دو خیابان اصلی این شهر دو ستون یادبود استوار است که سر ستون هایی نیز بر بالای خود دارند. در برابر این ستون ها پایه ی یک تندیس نیز به چشم می خورد که گویا روزگاری بر روی این پایه تندیسی بوده است و

Published in photostream
Monday, 21 May 2018 08:51

معبد آناهیتای کازرون

معبد آناهیتای شهر باستانی بیشاپور در شهرستان #کازرون است. این اتاق چهارگوش در کنار کاخ #شاپور قرار دارد. هر ظلع آن 14 متر است و از سنگهای تراشیده شده و بدون ملات در دو جداره ساخته شده است. در درون معبد آب جاری بوده است.

Published in photostream

ویرانه های شهر بیشاپور بیست و پنج کیلومتری مغرب #کازرون استان #فارس قرار دارد.ویرانه های شهر بیشاپور بیست و پنج کیلومتری مغرب #کازرون استان #فارس قرار دارد.#بیشاپور نام اصلی شهر شاپور است که دارای آثار فراوانی از دوره ساسانیان است، ویرانه های این ناحیه معرف عظمت و آبادانی این شهر در زمان ساسانیان و بانی آن شاپور اول میباشد.بیشاپور از کهن‌ترین شهرهایی است که پیشینه ساخت آن در سنگ نوشته ای موجود است.بیشاپور تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی بوده‌است و پس از آن ویران شده‌است.

Published in photostream