Photo title in Farsi

دریاچه تالاب اشتهارد

Photo title:
  • Eshtehard Lake

Thursday, 30 March 2017 00:35
Rate this item
(3 votes)
Eshtehard Lake
Eshtehard Lake Photography: Bahram Abedini
Photo description

تالاب اشتهارد در شمال شرقی شهر اشتهارد واقع شده است این تالاب از رودهای رود شور  وارتفاعات کوههای البرز از جمله کوه ناز کوه خراسان کوه آب گیری می شود

چند سالی که آب تالاب بر اثر ازدیاد جمعیت منطقه وکم بارانی خشک شده و فقط قسمت های از دریاچه در فصل بارانی آبدار می شود  کوهای رنگی در شمال تالاب قرار دارد که جز مناطق گردشگری شهر کرج است این عکس در تاریخ هشت فروردین نودو شش به ثبت رسیده است