Photo title in Farsi

نیروگاه فردیس کرج

Photo title:
  • Fardis Power Station in Karaj

Wednesday, 25 January 2017 17:26
Rate this item
(3 votes)
نیروگاه فردیس کرج
نیروگاه فردیس کرج بهرام عابدینی
Photo description
قراداد احداث این نیروگاه در سال ۱۳۴۶ میان وزارت نیروی ایران و شرکت جنرال الکتریک منعقد شد. واحدهای یک و دو بخاری این نیروگاه به ترتیب در شهریور و بهمن ۱۳۵۰ و واحدهای سه و چهار بخاری این نیروگاه در مهر سال ۱۳۵۴ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
بخش گازی نیروگاه در سال ۱۳۷۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین سه واحد سیکل ترکیبی نیز در سال ۱۳۷۹ به این مجموعه اضافه گردید. طبق قرارداد وزارت نیروی ایران با شرکت یونیت اینترنشنال ۲ واحد گازی در سال ۱۳۷۱ و ۴ واحد گازی در ۱۳۷۲ به بهره‌برداری رسید این تصویر در سال 1393 به ثبت رسیده است