Photo title in Farsi

روستای پل خواب کرج

Photo title:
  • Pol'e Khaab Village road in Karaj Iran

Sunday, 26 February 2017 13:57
Rate this item
(4 votes)
Pol'e Khaab Village road in Karaj Iran
Pol'e Khaab Village road in Karaj Iran Photography: Bahram Abedini
Photo description

پل خواب نام روستایی است کوچک با شهرتی بسیار که در میانه جاده کرج به چالوس و در سمت راست رودخانه خروشان آن و در ۴۷ کیلومتر ی کرج قرار دارد.

دره‌ای که روستای پل خواب در منتهی الیه آن جای گرفته، مورود نام دارد که در فاصله ۴ کیلومتری پل خواب است. رودخانه مورود که از ارتفاعات قله ۳۵۰۰ متری سیاه سنگ جاری می شود پس از پیچ و خم‌های فراوان به مورود و سپس به پل خواب می‌رسد.همچنین ادامه مسیر پاکوب پس از مورود، مسیر مناسبی برای انجام یک راهپیمایی سبک یک ساعته است. از جاذبه‌های دیگر این روستا می‌توان به قله پل خواب و صخره‌های عظیم آن اشاره کرد که از نظر صخره نوردی شهرت ملی و بین‌المللی دارد. دیواره پل خواب صد متر است در روبرو کوه های کهار وناز با ارتفاع چهار هزارو صدو پنچاه متر قرار دارد