Photo title in Farsi

برج شیخ شبلی دماوند

Photo title:
  • Temple of Sheikh shebli in city of damavand

Sunday, 26 February 2017 13:49
Rate this item
(3 votes)
Temple of Sheikh shebli in city of damavand
Temple of Sheikh shebli in city of damavand Photography: Bahram Abedini
Photo description

دوران صدارت شیخ شبلی در دماوند همراه با بسط و گسترش عدالت، امنیت و رفاه بود و به همین علت پس از وفاتش در بغداد، مردم دماوند به پاس خدمات عادلانه و همزیستی مسالمت آمیز با او به محض شنیدن خبر رحلتش، سر و سینه زنان به عزاداری پرداخته و چندی بعد به یاد ایامی که زیر سایه حکومت او زندگی خوبی را گذرانده بودند، بنای یادبودی را به نامش برپا داشتند.


برج آرامگاه شیخ شبلی در منتهی الیه قسمت شرقی شهر دماوند به شکل یک بنای منفرد بر روی تپه ای واقع شده و باغ های سبز آن را احاطه کرده اند. ساخت بنای این برج آرامگاهی، به قرن ۵ هجری قمری باز می گردد. این بنای تاریخی ارزشمند که تقریباً ۱۰ متر ارتفاع دارد، یک برج آرامگاهی آجری هشت ضلعی با پشتیبان های مدور در گوشه های آن است
این تصویر در تاریخ سیزده آذر ماه نودو پنچ به ثبت رسیده است