Photo title in Farsi

کوه یاغی سبزوار داورزن

Photo title:
  • Yaghi Mountain in Sabzevar beside Davarzan road

Thursday, 06 April 2017 17:20
Rate this item
(3 votes)
Yaghi Mountain in Sabzevar beside Davarzan road
Yaghi Mountain in Sabzevar beside Davarzan road Photography: Bahram Abedini
Photo description

کوه یاغی سبزورا  معروف به دماوند خراسان درشمال سبزوار در جاده داورزن از روستای صد خرو  به شمال وارد می شوید کو ه به ارتفاع دو هزار صدو هشتاد متر  به صورت تک قله خود نمایی می کند از جایی که این عکس گرفته شده است کوه های مریخی و رنگی منطقه پیداست و از همین راه به آتشکده آذر برزین مهر  به مدت سه ساعت کوه پیمایی دارد محصولات منطقه گردو و بیشتر انار است این عکس در زمستان سال نودو پنچ برداشته شده است

کوه یاغی سبزوار داورزن