سوالات متداول

سوالات

چرا تمام عکس ها نوشته یا واترمارک دارند؟

چرا تمام عکس ها نوشته یا لوگو یا واتر مارک دارند؟

به دلیل نداشتن حقوق کپی در ایران، و دزدی ادبی و هنری که بسیار رایج است و عادی تلقی میشود. هنرمندان مجبور هستند به هر طریق ممکنه از آثار خود حفاظت کنند. بسیار دیده شده که عکس های بهرام عابدینی در مجلات، و تقویم ها و کتاب ها و سایت ها استفاده شده و بدون ذکر عکاس. حتی در مواردی عکس ها را برای نمایشگاه و نمایش در ادارات چاپ کردند و نام عکاس دیگری را فتوشاپ کرده اند. به همین دلیل بیشتر عکس های واترمارک های بسیاری دارد. البته لازم به ذکر است که در صورت خرید اثر، شما میتونید نسخه ی اصلی آن را و بدون واترمارک دریافت کنید.
امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید واقع افتاده باشد.