عکسبرداری پانورامای خطی

Image

عکس پانوراما عکسی است که ابعاد طول آن چندین برابر اندازه عرض آن است. لغت پانوراما به معنای یک منظره ی ناگسسته است. یعنی تصویری که از چپ به راست (یا برعکس) بتوان به راحتی دید. 

عکس های پانوراما دارای طبقه بندی های متفاوتی هستند. 

در این بخش عکس های پانورامای خطی یا طولی که به انگلیسی به linear panorama photography ترجمه میشود را مشاهده میکنید. عکس پانورامای خطی از نقطه الف شروع و به نقطه ب خاتمه پیدا میکند. یعنی بارزترین مشخصه پانوراما خطی طویل بودن عکس است. 

این نوع عکسبرداری برای مناظر طبیعت، ابنیه تاریخی و همچنین اماکن تجاری و صنعتی بسیار کاربرد  دارد. 

پس از دیدن نمونه کار های این بخش میتوانید سفارش خود را در سایت ثبت کرده یا با ما تماس بگیرید. 

Image

Sort by