Photo title in Farsi

آبچلیک نیمه پرده پا، تالاب خوسف بیرجند

Photo title:
  • Semipalmated sandpiper

دوشنبه, 26 آذر 1397 12:28
به عکس زیر امتیاز دهید
(5 امتیاز)
Semipalmated sandpiper , Khosef lake, Iran
Semipalmated sandpiper , Khosef lake, Iran Photographer: Bahram Abedini
توضیحات عکس

آبچلیک‌ها پرندگانی هستند آبچر که نسبتاً اجتماعی هستند و بعضی از آن‌ها گله‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. نر و مادهٔ آن‌ها هم‌شکل است.آبچلیک‌ها پرندگانی هستند آبچر که نسبتاً اجتماعی هستند و بعضی از آن‌ها گله‌های بزرگ تشکیل می‌دهند.