عکاسی محصولات شرکت الکا کامپیوتر

عکاسی محصولات شرکت الکا کامپیوتر
عکاسی محصولات شرکت الکا کامپیوتر گروه عکاسی بهرام عابدینی

در عکسبرداری حاظر از محصولات شرکت الکا کامپیوتر عکس برداری شد که تولید کننده کامپیوتر های صنعتی یا ipc میباشند. در این پروژه از محصولات تکی عکس برداری شد که نمونه ای از آن را اینجا مشاهده میکنید.

 

37 بار خوانده شده