چهارشنبه, 13 تیر 1397 09:52

پرندگان

به عکس زیر امتیاز دهید
(2 امتیاز)
birds
birds birds

براساس آخرین فهرستی که در مجلات علمی چاپ شده ۵۱۷ گونه پرنده داریم. از این تعداد که متعلق به ۸۰خانواده و ۱۰راسته اند ، حدود ۳۲۰گونه شان در ایران زادآوری می کنند، ۹۰

گونه مهاجر زمستانه اند و ۲۴گونه مهاجر عبوری اند. بقیه هم جزو پرندگان کمیاب ، اتفاقی و رها شده از قفس محسوب می شوند. اگر بخواهیم آماری بگوییم حدود ۷۰درصد پرندگان ایران مهاجرند که یا در زمستان وارد ایران می شوند یا در فصل تابستان برای زادآوری به ایران می آیند.

(متن برگرفته از سایت دانشنامه پرندگان ایران)


گالری تصاویر:

به روز رسانی شده در تاریخ دوشنبه, 18 تیر 1397 12:21
Shahrzad Mirza Abedini

Photography and Tourism Expert

WebSite Admin

Customer service assistant 

مقالات بیشتر در این گروه « تنوع حشرات