Photo title in Farsi

آبشار هریجان

Photo title:
  • Harijan Waterfall

چهارشنبه, 24 خرداد 1396 19:24
به عکس زیر امتیاز دهید
(4 امتیاز)
Harijan Waterfall
Harijan Waterfall Photography: Harijan Waterfall
توضیحات عکس

آبشار هریجان در گردنه هزار چم  در بالای دهی به همین نام قرار دارد آبشار بصورت پنچ تیکه  که قسمت پایین حدود ده متر و بعدی چهل متر  به ترتیب پنجاه متر سی متر  چهل متر  ودر مجموع حدود دویست متر می شود منطقه بسیار بکر وتمیز چونکه راه دستیابی به آبشار بسیار سخت وصخره ای است و احتیاج به وسایل سنگنوردی دارد نقطه جی پی اس شمالی 36, 14' 35.052000" و جنوبی 51, 19' 48.480000" میباشد