یکشنبه, 28 مهر 1392 07:52

طاق بستان

نوشته شده توسط 
به عکس زیر امتیاز دهید
(2 امتیاز)
طاق بستان
طاق بستان بهرام عابدینی

مجموعه ی طاق بستان در چهار کیلومتری کرمانشاه قرار دارد و به  ثبت تاریخی 34-172 رسیده است. آثار تاریخی دوره ساسانی که در طاق بستان باقیمانده است شامل : یک طاق بزرگ و یک طاق کوچک و یک صفحه حجاری در بیرون غار میباشد این دو غار و صفحه حجاری در دل کوه کنده شده است، نقوش طاق بزرگ در خارج شامل دو فرشته بالدار حلقه بدست است ، در درون طاق نقش خسرو پرویز سوار بر اسب و در بالای آن تصاویر دیگری نقش شده ، روی بدنه داخلی دو طرف طاق مناظری از شکارگاه های سلطنتی و قایق سواران و نوازندگان به یادگار باقیمانده است.

گردشگری و عکاسی در طاق بستان

گردشگری و عکاسی در طاق بستان

طاق بستان در شب

طاق بستان در شب

پیکر سنگی خسرو پرویز سوار بر اسب

پیکر سنگی خسرو پرویز سوار بر اسب

پیکر های شاپور دوم و سوم در طاق بستان

پیکر های شاپور دوم و سوم در طاق بستان

سنگ تراشه ای از شکار گراز در طاق بستان

سنگ تراشه ای از شکار گراز در طاق بستان

طاق بستان در زمستان زیر برف

طاق بستان در زمستان زیر برف

خسرو پرویز دوم شاه بزرگ ایرانی سوار بر شبدیز

خسرو پرویز دوم شاه بزرگ ایرانی سوار بر شبدیز

سنگ تراشه های قایق و شکار

سنگ تراشه های قایق و شکار

نمایی از حوضچه ی طاق بستان سال 2013

نمایی از حوضچه ی طاق بستان سال 2013

نقش برجستهٔ اضافه شده توسط محمد علی میرزا دولتشاه در قرن ۱۹

نقش برجستهٔ اضافه شده توسط محمد علی میرزا دولتشاه در قرن ۱۹

نمای کلی طاق بستان

نمای کلی طاق بستان

اردشیر دوم در وسط، اهورا مزدا سمت راست و زرتشت سمت چپ او

اردشیر دوم در وسط، اهورا مزدا سمت راست و زرتشت سمت چپ او

حروف پهلوی

حروف پهلوی

طاق کوچک در طاق بستان مربوط به شاپور دوم و سوم

طاق کوچک در طاق بستان مربوط به شاپور دوم و سوم

اردشیر دوم در وسط، اهورا مزدا سمت راست و زرتشت سمت چپ او

اردشیر دوم در وسط، اهورا مزدا سمت راست و زرتشت سمت چپ او

خسروپرویز سوار بر شبدیز

خسروپرویز سوار بر شبدیز

پایه سنتور سنگی

پایه سنتور سنگی

تاج‌گذاری خسرو پرویز، سمت راست فروهر، در وسط خسروپرویز و سمت چپ میترا

تاج‌گذاری خسرو پرویز، سمت راست فروهر، در وسط خسروپرویز و سمت چپ میترا

در طاق کوچک که وصل به طاق بزرگ است ، دو نقش برجسته که متعلق به شاپور دوم و شاپور سوم است با دو کتیبه که به خط و زبان پهلوی حک شده دیده میشود. در صفحه حجاری خارج طاق نقش سه تن کنده شده که بقرار مشهور متعلق به مجلس تاجگذاری اردشیر دوم است، در این نقش تصویر اردشیر بابکان و میترا رب النوع خورشید هم سالم مانده است.
 
تصویر بازسازی شده این تاجگذاری به صورت زیر می باشد:

shapuriii

 متن نوشته شده در طرفین شاپور دوم و سوم چنین است:

برگردان سنگ نبشتۀ شاهپور سوم (۱۳ سطر در پهلوی)
نوۀ خدایگان نره شاه شاهان
این پیکری است از بغ مزداپرست، خدایگان شاپور،
شاهنشاه ایران و انیران که چهر از یزدان دارد،
فرزند بغ مزادپرست خدایگان شاپور،
شاهنشاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد،
نوۀ خدایگان هرمز شاهنشاه


برگردان سنگ نبشتۀ شاهپور دوم (۹ سطر در پهلوی)
این پیکری است از بغ مزداپرست. خدایگان شاپور،
شاهنشاه ایران و انیران که چهر از یزدان دارد.
فرزند بغ مزادپرست، خدایگان هرمز،
شاهنشاه ایران و انیران که چهر از ایزدان دارد،


از زیره صخره طاق بستان چشمه آبی جاری است، آثار و نقوش طاق بستان مشرف به باغ مصفا و استخر بزرگ و چمن کاری وسیعی میباشد. در بالای طاق کنگره و باروئی ساخته شده که معرف معماری دوره ساسانی است، روی هم رفته این غار و تزیینات آن بسیاری از خصائص معماری و حجاری زمان ساسانی را نشان میدهد. در بالای تصویر خسروپرویز در داخل طاق صفحه ای است که با اتکاء ستون هایی که در صخره کنده شده است نگاهداری میشود، روی این صفحه سه تصویر حجاری شده، تصویر وسطی پادشاه را نشان میدهد که نوک شمشیر خود را روی زمین قرار داده است و با دست راست تاج گلی از شخص دیگری که طرف چپ وی ایستاده است میگیرد، در طرف راست پادشاه تصویر زنی است که از ظرفی آب میریزد ، برخی از باستان شناسان این تصویر را نقشی از آناهیتا ربه النوع جویبار و رودخانه میدانند.

سنگ نگارهٔ تاج‌گذاری خسرو پرویز ، سمت راست اهورا مزدا و در میان خسروپرویز و در سمت چپ آناهیتا  ،آناهیتا ایزدبانوی آب‌هاست و نماد خرمی و سرسبزی.
سنگ نگارهٔ تاج‌گذاری خسرو پرویز ، سمت راست اهورا مزدا و در میان خسروپرویز و در سمت چپ آناهیتا ،آناهیتا ایزدبانوی آب‌هاست و نماد خرمی و سرسبزی.


بزرگترین حجاری طاق بستان همان تصویر خسروپرویز ساسانی است که بر اسب عظیم الجثه ای سوار و نیزه ای در دست راست، جوشنی در بر و سپر مدوری در دست چپ دارد ، در سمت چپ آن ترکش و تیردانی قرار داده شده است ، این نقش عظیم که روی صخره کوه به طرز برجسته ا ی حجاری شده از بهترین مجسمه های حجاری بشمار میرود.
 
آثار و نقوش برجسته تاریخی طاق بستان معرف عظمت دربار ساسانی و جلال و شوکت دوران خسروپرویز دوم ( 590-627 میلادی ) است، این مجالس حجاری متضمن مراسم و آئین تاجگذاری و پرستش اهورمزدا و احترام بمقام موبدان روحانی نیز میباشد.
همچنین از مطالعه نقوش مزبور نکات فنی دیگری از لحاظ شناسائی انواع اسلحه مختلف و البسه درباری و سپاهی و عادی در آن زمان روشن خواهد شد. بدیهی است مجموع این نکات برای مطالعه کنندگان بالاخص در باب تاریخ فنون آرایش نظامی و تشریفات دربار دوران ساسانی قابل استفاده است.

نقش برجسته ی دیگر که در طاق بستان جلوه نمایی میکند ولی درون طاقی ساخته نشده است مربطو به تاجگذاری پادشاه ایران اردشیر دوم است که در زیر میتوانید تصویراو را مشاهده کنید.

نقش برجسته ی سنگی ، از راست اهورامزدا که نشان فروهر که نشانه پادشاهیست را به اردشیر دوم میدهد و در میان اردشیر دوم ایستاده است و در سمت چپ الهه ی خورشید، میترا نقش برجسته ی سنگی ، از راست اهورامزدا که نشان فروهر که نشانه پادشاهیست را به اردشیر دوم میدهد و در میان اردشیر دوم و در سمت چپ الهه ی خورشید، میترا ایستاده است. (برخی آن را زرتشت میدانند)
نقش برجسته ی سنگی ، از راست اهورامزدا که نشان فروهر که نشانه پادشاهیست را به اردشیر دوم میدهدو در میان اردشیر دوم ایستاده است و در سمت چپ الهه ی خورشید، میترا نقش برجسته ی سنگی ، از راست اهورامزدا که نشان فروهر که نشانه پادشاهیست را به اردشیر دوم میدهد و در میان اردشیر دوم و در سمت چپ الهه ی خورشید، میترا ایستاده است. (برخی آن را زرتشت میدانند)

در قدیم چشمه و جویبار درست از زیر بنا رد میشده است و حتی در دوران قاجار عمارتی سمت راست طاق بستان بوده است که بعدها تخریب شده است .عکسهایی را در این رابطه میتوانید در زیر مشاهده کنید که از سایت های دیگر برداشته شده است

نقاشی طاق بستان در قدیم توسط اوگن فلاندین
نقاشی طاق بستان در قدیم توسط اوگن فلاندین
نقاشی دیگری از طاق بستان در قدیم
نقاشی دیگری از طاق بستان در قدیم
تا سال۱۳۴۲بنایی مربوط به دوران قاجار در اطراف طاق بستان وجود داشت که به عمارت مسعودیه معروف بود که توسط امام قلی میرزا عمادالدوله ساخته شده بود
تا سال۱۳۴۲بنایی مربوط به دوران قاجار در اطراف طاق بستان وجود داشت که به عمارت مسعودیه معروف بود که توسط امام قلی میرزا عمادالدوله ساخته شده بود
عملیات بازسازی طاق بستان
عملیات بازسازی طاق بستان
تصویر طاق بستان قدیم
تصویر طاق بستان قدیم

اطلاعات اضافه

  • استان: کرمانشاه
  • آدرس پستی: کرمانشاه ، طاق بستان
  • آدرس و نقشه گوگل:
11223 بار خوانده شده به روز رسانی شده در تاریخ سه شنبه, 04 آبان 1395 13:03
مقالات بیشتر در این گروه « تصاویر تخت سلیمان کتیبه بیستون »