Photo title in Farsi

به سوي ده

Photo title:
  • Toward village

دوشنبه, 08 شهریور 1395 16:20
به عکس زیر امتیاز دهید
(7 امتیاز)
به سوي ده
به سوي ده
توضیحات عکس

ولی اباد کندوان. روستای دوست داشتنی ولی آباد در ۶٠ کیلومتری جاده چالوس بعد ازسیاه بیشه و قبل از پیچ زیبای هزار چم می باشد این روستا دارای آبشار هریجان و دره های زیبا و مناظر کوهای دیدنی است  از ولی آباد دره آندرس قابل رویت است گله داری شغل عمده اهالی است